Sociologinio žinojimo autoritetas: poveikis, vertės kūrimas ir kvestionavimas

X-oji nacionalinė Lietuvos sociologų draugijos konferencija,

2018 m. spalio 12-13 d., Klaipėda

 

 

Žinių visuomenėje mokslininkai ir tyrėjai nuolat susiduria su imperatyviu klausimu – ko vertos jų kuriamos žinios ir tyrinėjimai, koks jų poveikis? Nors daugelis mūsų lengvai atpažintų, kuris sociologinis tyrimas kokybiškas, kuris ne, visgi mokslinio tyrimo vertė ir rezultatų patikimumas nebėra savaime suprantami. Jų nebeužtikrina privilegijuota mokslo pozicija visuomenėje, todėl vertę ir poveikį vis dažniau reikia įrodinėti ir artikuliuoti. Nesvarbu, ar rengiamas mokslinio tyrimo projektas, kurį vertins griežti anoniminiai ekspertai, ar rašoma ataskaita mokslo administratoriams, kurie neturi laiko ir kompetencijų gilintis į tyrimų turinį, ar internetinėje žiniasklaidoje diskutuojama su anonimiškais abstrakčios visuomenės atstovais, reikalaujančiais nutraukti socialinių ir humanitarinių tyrimų finansavimą, – vertės ir poveikio klausimas yra vienas esminių.

Vertė konstruojama socialiai, nes kiekvienas kontekstas reikalauja savitos kalbos, argumentų ir įtikinėjimo būdų. Viską apsunkina ir tai, kad ekspertinio žinojimo statusą ir autoritetą iš mokslininkų neretai siekia paveržti kitos (neretai įžeidžios, nekritiškos ir itin pavydžios) pasaulio pažinimo ir artikuliavimo formos – popkultūra, propaganda, netikros žinios, politinės ideologijos ir pan.

Kaip ir kasmet Lietuvos sociologų draugija tradiciškai kviečia kolegas pristatyti savo tyrinėjimus – ką naujai apmąstėte, aprašėte, paaiškinote, operacionalizavote ar suklasifikavote. Sykiu kviečiame pasidalinti ir savo įžvalgomis apie tai, kur slypi jūsų kuriamo sociologinio žinojimo vertė, kaip ji artikuliuojama, kaip ją geriausiai iškomunikuoti skirtingoms auditorijoms, koks to žinojimo poveikis ir kt.

Konferencijos metu siūloma aptarti temas, tiesiogiai susijusias tiek su sociologinio žinojimo kūrimo sąlygomis, tiek su skirtingais jo recepcijos kontekstais:

 • Episteminis sociologinio žinojimo statusas;
 • Mokslas mokslui versus mokslas visuomenei;
 • Sociologijos autoritetas ir jo krizė;
 • Ekspertinio (į-)vertinimo ir recenzavimo patirtys;
 • Duomenų atrankos ir pristatymo strategijos;
 • Metodologiniai žinių / tyrimų patikimumo klausimai;
 • Mokslinio žinojimo kvestionavimo situacijos;
 • Mokslo administravimas ir mokslinės produkcijos vertinimas;
 • Žinių kūrimo procesas, organizacinės ir laiko sąnaudos;
 • Vertės ir kokybės atpažinimo kriterijai;
 • Socialinio poveikio artikuliavimas;
 • Žalingoji sociologija;
 • Alternatyvūs socialiniai žinojimai ir jų įveikos būdai;
 • Amfetamininė ir skubanti sociologija.

 

Mokslininkai ir studentai kviečiami teikti pranešimus ir kitomis susijusiomis temomis.

 

 

 

Konferencijos data:   2018 m. spalio 12-13 d. (penktadienis-šeštadienis)

 

Vieta:  Klaipėdos universitetas, H.Manto 84, Klaipėda

 

Tezės:  Kviečiame teikti pranešimų tezes atsižvelgiant į pagrindinę konferencijos temą. Tezėse (iki 250 žodžių) turi būti pateiktas pranešimo pavadinimas, suformuluota pagrindinė pranešimo idėja, nurodyta pranešėjo vardas, pavardė, pareigos, institucija, kontaktinė informacija (el. paštas).

Tezes prašome teikti iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. adresu: sociologijalt@gmail.com.

Pranešimų autoriai apie tezių priėmimą bus informuoti iki 2018 m. rugsėjo 7 d.

 

Šių metų konferencijoje planuojama organizuoti ne daugiau 2 paralelinių sesijų vienu metu, o kiekvienam pranešimui skirti 30 min. (20 min. pranešimui + 10 min. atsakymams į klausimus ir diskusijai).

Tiems konferencijos dalyviams, kurie nebus tarp pagrindinių pranešėjų, siūlome parengti stendinius pranešimus, su kuriais visi konferencijos dalyviai galės susipažinti konferencijos pertraukų ar neformalių diskusijų metu.

Visos atsiųstos pranešimų tezės, nepaisant to, ar pranešimas bus įtrauktas į pagrindinę konferencijos programą ar ne,  bus patalpintos konferencijos tinklalapyje.

 

 

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS, KONFERENCIJOS MOKESČIO, KELIONĖS IR APGYVENDINIMO KLAUSIMAIS BUS PASKELBTA ARTIMIAUSIU METU

 

 

Konferencijos organizacinis komitetas