Pranešimas dėl Lietuvos sociologų draugijos narių visuotinio susirinkimo

2020 m. lapkričio 27 d. įvyks Lietuvos sociologų draugijos narių visuotinis susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatyta:

 

  1. Draugijos metinės veiklos ir finansinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
  2. Draugijos valdymo organų narių rinkimai.
  3. 3. Kiti klausimai.

 

Lietuvos sociologų draugija

 

 

2020 09 21 d.