Pranešimas dėl Lietuvos sociologų draugijos narių visuotinio susirinkimo

2021 m. lapkričio 19 d. įvyks Lietuvos sociologų draugijos narių visuotinis susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatyta:

1. Draugijos metinės veiklos ir finansinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
2. Kiti klausimai.

Visuotinis susirinkimo vyks LSD konferencijos metu. Susirinkimo pradžia – 17:30.

Lietuvos sociologų draugija