Žurnalas „FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA“

Žurnalas „Filosofija. Sociologija“ leidžiamas nuo 1990 m. Per metus išleidžiami 2 žurnalo numeriai, skirti filosofijai ir 2 žurnalo numeriai, skirti sociologijai. Žurnalą leidžia Lietuvos mokslų akademija.

Redakcinės komisijos pirmininkas – habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis.

Publikavimo dažnumas: 1990-1995 m. – 3 kartus per metus, nuo 1995 m. – 4 kartus per metus.

Kalbos: Žurnale publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Žurnalas „Filosofija. Sociologija“ įtrauktas į šias tarptautines duomenų bazes:

Clarivate Analytics (Web of Science), https://clarivate.com/

IPSA (International Political Science Abstracts), https://www.ipsa.org/publications/abstracts

Scopus EBSCO (SocINDEX with Full Text (peer-reviewed), https://www.epnet.com/titleLists/si-complete.htm

Portalas Vidurio ir Rytų Europai – CEEOL (Central and Eastern European Online Library, https://www.ceeol.com

Sociological Abstracts, https://www.csa.com

The Philosopher’s Index, https://www.philinfo.org

Cituojamumo rodiklis 0,754; 5-erių metų 0,451.

Nuoroda: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija

Kontaktai:

Redakcinės kolegijos atsakingoji sekretorė (Sociologijai)
Dr. Sarmitė Mikulionienė
Lietuvos socialinių mokslų centras Goštauto g. 9, 01108 Vilnius
Tel. +370 5 211 3774
El. paštas filosofija.sociologija@lstc.lt