Nariai

LSD nariai 2015-2016 m.[1]

 
Vardas ir pavardė Institucija Mokslinių tyrimų interesai Elektroninio pašto adresas
Milda Ališauskienė Vytauto Didžiojo universitetas Religijos sociologija, naujosios religijos, religijos ir valstybės santykiai, deviacijų sociologija m.alisauskiene[et]smf.vdu.lt
Rūta Savickaitė University of Groningen Paauglių socialinis vystymasis, bendraamžiai, romantiniai santykiai, socialinių tinklų analizė, socialinis statusas ruta.savickaite[et]gmail.com
Sarmitė Mikulionienė Mykolo Romerio universitetas Gyvenimo raidos sociologija, socialinė gerontologija, gyventojų senėjimas, šeima, mokymasis visą gyvenimą, kartų santykiai, lygių galimybių užtikrinimas Sarmite[et]mruni.eu
Daiva Skučienė Lietuvos socialinių tyrimų centras Socialinė politika, gerovė Skuciene[et]ktl.mii.lt
Vladimiras Gražulis Mykolo Romerio universitetas ŽIV, organizacijų sociologija vlad.gra[et]mruni.lt
Arvydas Virgilijus Matulionis Lietuvos socialinių tyrimų centras Socialinė stratifikacija, tapatumas matulionis[et]ktl.mii.lt
Jurga Bučaitė-Vilkė Vytauto Didžiojo universitetas Vietos valdymo klausimai, lyčių politika ir jos įgyvendinimas j.bucaite[et]smf.vdu.lt
Arūnas Poviliūnas Vilniaus universitetas Žinojimo sociologija, švietimo sociologija, kaimo sociologija arunas.poviliunas[et]fsf.vu.lt
Liutauras Labanauskas Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos edukologijos universitetas Socialinės inovacijos, švietimas ir darbo rinka, tautinis tapatumas, socialinė sanglauda, migracija, protų nutekėjimas liutauras.labanauskas[et]gmail.com
Sigita Kraniauskienė Klaipėdos universitetas Kartos, gyvenimo eiga, identitetas, lyčių studijos sigitak[et]yahoo.com
Dainius Genys Vytauto Didžiojo universitetas Energetinio saugumo sociologija, sporto sociologija d.genys[et]estc.vdu.lt
Eglė Butkevičienė Kauno technologijos universitetas Bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos, pilietinė visuomenė, socialinės inovacijos, inovacijų sklaida, technologijos ir visuomenė, informacinė visuomenė egle.butkeviciene[et]ktu.lt
Vaidas Morkevičius Kauno technologijos universitetas Socialinės klasės, socialinių tyrimų metodai, apklausų tyrimai, kokybinė lyginamoji analizė, teksto analitika vaidas.morkevicius[et]ktu.lt
Gražina Rapolienė Vilniaus universitetas Senėjimas, identitetas, sveikata g.rapoliene[et]gmail.com
Boguslavas Gruževskis Lietuvos socialinių tyrimų centras Gyventojų užimtumas, darbo sociologija, darbo rinka, socialinis dialogas, socialinė apsauga, skurdo mažinimas, asmens gerovė boguslavas.gruzevskis[et]dsti.lt
Inga Gaižauskaitė Mykolo Romerio universitetas Socialinių tyrimų metodologija, politikos sociologija, žiniasklaidos studijos inga.gaizauskaite[et]gmail.com
Vida Česnuitytė Mykolo Romerio universitetas Šeimos sociologija, gyvenimo kokybės sociologija, sociologinių tyrimų metodai, socialinė politika vidac[et]takas.lt
Vilma Gegužienė Vilniaus kolegija Švietimo sociologija, vietos bendruomenių tyrimai, kaimo sociologija, bendruomenių sociologija, organizacijų sociologija, šeimos sociologija, sociologinių tyrimų metodai. vilma.geguziene[et]gmail.com
Anna Lipnevič Lietuvos socialinių tyrimų centras Socialinė struktūra, socialinis mobilumas, migracija, transnacionalizacija, socialinė politika, sveikatos politika anna.lipnevic[et]gmail.com
Jūratė Imbrasaitė Vytauto Didžiojo universitetas Politikos sociologija, piliečių dalyvavimas, socialiniai sąjūdžiai, gerovės valstybė, socialinė politika j.imbrasaite[et]smf.vdu.lt
Laimutė Žalimienė Vilniaus universitetas Socialinės paslaugos gerovės valstybėje, socialinė politika, profesinė gerovė laima.zalimiene[et]fsf.vu.lt
Albinas Kalvaitis Ugdymo plėtotės centras Švietimo sociologija albinas.kalvaitis[et]upc.smm.lt
Vita Petrušauskaitė Lietuvos socialinių tyrimų centras Švietimo sociologija, vaikų sociologija, socialinės nelygybės vita[et]ces.lt
Julija Moskvina Lietuvos socialinių tyrimų centras Darbo rinka, užimtumas, nedarbas, užimtumo politika julija.moskvina[et]dsti.lt
Irena Eglė Laumenskaitė Vilniaus universitetas Švietimo sociologija, religijos sociologija ir antropologija, bendruomenės įgalinimas, kūno sociologija ir antropologija, lyties sociologija ir antropologija egle.laumenskaite[et]gmail.com
Natalija Valavičienė Mykolo Romerio universitetas Migracijos sociologija, globalizacijos sociologija, užimtumas ie nedarbas natalija.valaviciene[et]gmail.com
Vladas Gaidys Lietuvos socialinių tyrimų centras Visuomenės nuomonės tyrimai Vladas[et]vilmorus.lt
Elena Kocai Lietuvos edukologijos universitetas ir

Lietuvos socialinių tyrimų centras

Deviacijų sociologija, jaunimo vertybinės orientacijos elena.kocai[et]yahoo.com
Diana Janušauskienė Lietuvos socialinių tyrimų centras Politinė sociologija (elitai, politinės partijos, režimų kaita); tautinės mažumos, migracija Diana.Janusauskiene[et]lstc.lt
Ainė Ramonaitė Vilniaus universitetas Partijos ir partinės sistemos, politinis dalyvavimas, politinės nuostatos, rinkiminis elgesys, pilietinė visuomenė, socialiniai judėjimai, socialinių tinklų analizė aine.ramonaite[et]tspmi.vu.lt
Jolanta Pivorienė Mykolo Romerio universitetas Socialiniai kitimai, socialinė gerovė jolantapiv[et]mruni.eu
Faustas Stepukonis Klaipėdos universitetas Gerontologija, sveikatos sociologija faustas.stepukonis[et]gmail.com
Rūta Brazienė Kauno technologijos universitetas Lyčių lygybė, socialinė nelygybė, jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką, socialinių tyrimų metodologija ruta.braziene[et]ktu.lt
Jolanta Kuznecovienė Vytauto Didžiojo universitetas Migracija, religijos sociologija j.kuznecoviene[et]smf.vdu.lt
Reda Adomaitienė Vytauto Didžiojo universitetas Mokslo sociologija reda.adomaitiene[et]gmail.com
Liutauras Kraniauskas Klaipėdos universitetas Sociologija liutauras.kraniauskas[et]gmail.com
Kristina Juraitė Vytauto Didžiojo universitetas Kintančios politinio ir kultūrinio dalyvavimo formos, medijų vartojimas ir raštingumas, posovietinės žiniasklaidos transformacijos, viešųjų diskursų tyrimai, rizikos komunikacija, vizualinė kultūra k.juraite[et]pmdf.vdu.lt
Jonas JASAITIS Šiaulių universitetas ir „Mokslo Lietuva“ Kaimo, migracijos, žiniasklaidos sociologijalogija Mokslolietuva[et]gmail.com; kptc[et]smf.su.lt
Arnoldas Zdanevicius nepriklausomas Religijos sociologija, socialinė kaita jautis1971[et]gmail.com
Audronė Telešienė Kauno technologijos universitetas Aplinkosaugos sociologija, kokybinių tyrimų metodologija, visuomenių raidos studijos, darnus vystymasis audrone.telesiene[et]ktu.lt
Vida Kanopienė Mykolo Romerio universitetas Lyčių, šeimos sociologija vidakano[et]gmail.com
Jurga Mataitytė-Diržienė Vilniaus universitetas Negalia, psichikos sutrikimai, komunikacija jurga.mataityte[et]fsf.vu.lt
Giedrė Baltrušaitytė Vytauto Didžiojo unversitetas Sveikatos ir medicinos sociologija g.baltrusaityte[et]smf.vdu.lt
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė Lietuvos socialinių tyrimų centras Kartų solidarumas, gyventojų senėjimas, transnacionalinė šeima mgedvilaite[et]gmail.com
Alina Žvinklienė Lietuvos socialinių tyrimų centras Demokratizacija, lytis ir politika Alinazvin[et]gmail.com
Lina Šumskaitė Vilniaus universitetas Lyčių, vyriškumo, tėvystės, seksualinių mažumų studijos lina.sumskaite[et]gmail.com
Magda Anužytė Vilniaus universitetas magda.anuzyte[et]gmail.com
Darius Liutikas Lietuvos socialinių tyrimų centras Turizmo sociologija, tradicinė ir moderni piligrimystė, gyventojų mobilumas, turizmo formos ir rūšys. darius.liutikas[et]gmail.com
Arūnas Acus Klaipėdos universitetas Deviacijų sociologija Arunasacus[et]gmail.com
Aistė Balžekienė Kauno technologijos universitetas Rizikos sociologija, technologijų socialinio poveikio ir primtinumo tyrimai, aplinkosaugos sociologija, socialinių tyrimų metodai ir metodologija aiste.balzekiene[et]ktu.lt
Rūta Žiliukaitė Vilniaus universitetas Politikos sociologija, vertybių kaita ruta.ziliukaite[et]fsf.vu.lt
Ilona Tamutienė Vytauto Didžiojo universitetas Alkoholio žala kitiems nei geriantysis ir jos mažinimas, vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų socialinės problemos i.tamutiene[et]pmdf.vdu.lt
Lina Pareigienė Vilniaus universitetas Kaimo plėtra, viešosios gėrybės, demografija, gyvenimo kokybė kaime, žmogiškieji ištekliai linada79[et]yahoo.com

 

[1] Lietuvos sociologų draugijos nariai sutikę viešai skelbti informaciją apie save.