Sociologija Vytauto Didžiojo universitete

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedra įkurta 1989 metais. Formavosi kartu su VDU atkūrimu, daug perėmė iš aktyviai šiame procese dalyvavusios Lietuvos išeivijos profesūros. Iki šiol katedra labai orientuota į aktyvų mokslinių tarptautinių ir nacionalinių ryšių palaikymą. Paskutiniame dešimtmetyje katedra įgyvendino virš 20 mokslinių projektų, tarp jų prestižiniai Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“, Baltijos mokslo programos bei COST tinklo projektai. Katedroje taip pat vystomos socialinės antropologijos, socialinės demografijos mokslo kryptys ir kompetencijos.

Katedros vedėja – doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė.

 

Mokslinių tyrimų kryptys: sveikatos sociologija; socialinė nelygybė ir socialinė politika, šeimos, lyčių bei seksualumo sociologija; politikos sociologija, religijos sociologija, socialinis, kultūrinis ir tautinis tapatumas, transnacionalizmas ir diasporos identitetas, migracijos sociologija, socialinė demografija.

Nuoroda: https://smf.vdu.lt/katedros/sociologijos-katedra/

Angliškai: https://smf.vdu.lt/en/faculty/department-of-sociology/

Facebook: VDU Sociologija ir Antropologija / VMU Sociology and Anthropology

Katedroje veikia 3 mokslinių tyrimų centrai:

·      Demografinių tyrimų centras

Nuoroda: https://smf.vdu.lt/centrai/demografiniu-tyrimu-centras/

·      Socialinių tyrimų centras

Nuoroda: https://smf.vdu.lt/centrai/socialiniu-tyrimu-centras/

·      Socialinės antropologijos centras

Nuoroda: https://smf.vdu.lt/centrai/socialines-antropologijos-centras/