Sociologija Vilnius TECH

Vilnius Tech Kūrybinių industrijų fakulteto Kūrybos komunikacijos katedra kuruoja sociologijos dalyko dėstymą. Sociologijos dalykas vienose programose (pvz. Kūrybinės industrijosPramogų industrijos) dėstomas kaip privalomas, kitose programose – kaip pasirenkamas.

Katedroje dirbančių sociologų mokslinių interesų sritys yra socialinių tyrimų metodologija, kartų santykiai, jaunimo integracija, socialinė sanglauda, komunikacija tinklaveikos visuomenėje.

Katedros vedėja – Dr. Elena Kocai.

Nuoroda:

https://vilniustech.lt/kurybiniu-industriju-fakultetas/padaliniai/kurybos-komunikacijos-katedra/apie-katedra/52676

Pramogų industrijų katedroje plėtojama miesto sociologija ir kultūros sociologija.

Nuoroda:

https://vilniustech.lt/kontaktai/padaliniu-kontaktai/pramogu-industriju-katedra/521?dip=657