Sociologija Lietuvos sveikatos mokslų universitete

Lietuvos sveikatos mokslų universitete veikia Bioetikos katedra.  Katedra susiformavo 1963 m. institucionalizuojant filosofijos ir visuomenės mokslų dėstymą bei tyrimus tuometiniame Kauno medicinos institute. 1990 m. katedrai tapus Filosofijos ir socialinių mokslų katedra, išryškėjo nauja veiklos kryptis – medicinos studijų humanitarizavimas. Parengti ir pradėti dėstyti nauji dalykai, tarp kurių buvo ir medicinos sociologija. 2011-2017 metais katedra transformavosi į Socialinių ir humanitarinių mokslų katedrą, kuriai vadovavo sociologas prof. dr. L. Rinkevičius. 2018 metais katedra transformavosi į Bioetikos katedrą.

 

Nuoroda:

https://lsmuni.lt/lt/struktura/medicinos-akademija/visuomenes-sveikatos-fakultetas/katedros/bioetikos-katedra.html