Sociologija Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institute

Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto veiklos ištakos siekia 1964 m., kada Lietuvos TSR mokslų akademijos Ekonomikos institute buvo įkurtas Sociologijos ir teisės sektorius, kuris 1969 m. metais buvo padalintas į du Sociologijos ir teisės sektorius, kurie buvo įjungti į Filosofijos, teisės ir sociologijos skyrių prie Istorijos instituto. 1974 m. greta Sociologijos sektoriaus buvo įkurta Sociologinių tyrimų laboratorija. 1977 m. minėto skyriaus pagrindu buvo įkurtas Lietuvos TSR mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas. 1977 m. greta Sociologijos skyriaus ir Sociologinių tyrimų laboratorijos pradėjo veikti Jaunimo sociologijos skyrius. 1989 m. buvo įkurtas Visuomenės nuomonės tyrimo centras. Lietuvai atkūrus valstybingumą 1991 m. buvo oficialiai panaikinti akademijos žinybos bruožai, ji paskelbta savarankiška akademija, o jos sudėtyje buvusios mokslo įstaigos, įskaitant Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutą (buvo įkurtas atskiras Teisės institutas), tapo savarankiškomis mokslo institucijomis. 1992 m. Jaunimo sociologijos skyrius buvo reorganizuotas į Stratifikacijos ir Etnosociologijos skyrius. Tais pačiais metais iš Ekonomikos instituto į LFSI perėjo Demografinių tyrimų centras. 2002 m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas buvo reorganizuotas į Socialinių tyrimų institutą, o 2010 m. pastarasis buvo performuotas į Lietuvos socialinių tyrimų centrą, kuriame veikė Sociologijos, Etninių tyrimų, Visuomenės geografijos ir demografijos, Socialinės gerovės, Darbo rinkos tyrimų institutai. Po 2021 m. reorganizacijos Lietuvos socialinių tyrimų centras tapo Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) filialu ir buvo pervadintas Sociologijos institutu.

LSMC Sociologijos instituto vadovas – dr. Andrius Marcinkevičius. Buvę ilgamečiai vadovai – prof. habil. dr. Arvydas Matulionis, vėliau – prof. habil. dr. Meilutė Taljūnaitė, prof. dr. Sarmitė Mikulionienė.

LSMC Sociologijos instituto misija – remiantis fundamentinių ir taikomųjų tyrimų vienove, analizuoti socialinius, ekonominius, politinius ir demografinius procesus, siekiant naujomis mokslo žiniomis grįstų sprendimų; glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, valdžios, mokslo ir studijų institucijomis bei socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje; tyrimais prisidėti prie viešosios politikos tikslų ir priemonių pagrindimo bei pasekmių vertinimo ir tuo stiprinti mokslo bei visuomenės sanglaudą.

LSMC Sociologijos institute veikia 6 skyriai:

·      Darbo rinkos tyrimų skyrius (Vadovė – dr. Inga Blažienė),

·     Demografinių ir šeimos tyrimų skyrius (Vadovė – habil. dr. Aušra Maslauskaitė),

·      Etninių tyrimų skyrius (Vadovė – dr. Monika Frėjutė Rakauskienė),

·      Regionų ir miestų tyrimų skyrius (Vadovas – dr. Donatas Burneika),

·      Socialinės kaitos tyrimų skyrius (Vadovė – dr. Diana Janušauskienė),

·      Socialinės politikos tyrimų skyrius (Vadovė – dr. Laimutė Žalimienė).

LSMC vykdoma Sociologijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa:

Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos socialinių mokslų centro ir Kauno technologijos universiteto Sociologijos mokslo krypties jungtinė doktorantūra.

Nuoroda:

www.lstc.lt

LSMC Sociologijos instituto FB puslapis: https://www.facebook.com/LSTCentras/