Sociologija Klaipėdos universitete

2015 m., vykstant Klaipėdos universiteto organizacinei pertvarkai, panaikinta Sociologijos katedra, o jos pagrindu sukurtas Socialinių pokyčių studijų centras (SPSC). Struktūrine pertvarka siekta sustiprinti socialinius tyrimus ir aktyviau telkti pavienius mokslininkus bendriems mokslo projektams. SPSC mokslininkų branduolį sudaro sociologai dr. Arūnas Acus (domėjimosi sritis – nusikalstamumas), dr. Aldis Gedutis (mokslo sociologija ir filosofija), dr. Liutauras Kraniauskas (miesto kultūra, subkultūrų studijos), dr. Sigita Kraniauskienė (kartų ir gyvenimo eigos sociologija) ir dr. Jolita Viluckienė (negalios sociologija).

Socialinių pokyčio studijų centro vadovas – doc. dr. Liutauras Kraniauskas.

 

Veiklos kryptys:

Svarbiausios SPSC tyrimų kryptys yra ilgalaikių visuomeninių pokyčių, kultūrinių procesų ir socialinės plėtros problemos, kur išskirtinis dėmesys tenka urbanistiniams ir miesto tapatybės procesams Klaipėdos mieste, posovietinės visuomenės klausimams ir diskursyvioms mokslinio žinojimo formoms. SPSC kartu su Lietuvos sociologų draugija ir Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo institutu leidžia mokslinį žurnalą Sociologija. Mintis ir veiksmas.

Nuoroda:

https://www.ku.lt/shmf/struktura/centrai/socialiniu-pokyciu-studiju-centras/

FB puslapis: Socialinių pokyčių studijų centras / Centre for Studies of Social Change