Sociologija Kauno technologijos universitete

Kauno technologijos universitete sociologijos moksliniai tyrimai pradėti vykdyti 1967 m., kai buvo įkurta Sociologijos laboratorija, o nuo 1999 m. iki 2013 m. veikė Sociologijos katedra.  Nuo 2014 m. Sociologijos studijos vykdomos Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, kuriame veikia Duomenų analizės ir archyvavimo centras (KTU DAtA centras). KTU DAtA centras organizuoja metodologinius seminarus, nuotolinio mokymo kursus ir tarptautinius duomenų analizės seminarus,  kuruoja Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų archyve (LiDA) saugomus duomenis, taip užtikrindamas Lietuvos socialinių mokslų bendruomenei prieigą prie tarptautinių ir nacionalinių duomenų išteklių. 2020-2022 m. prieiga prie duomenų rinkinių keliama į Dataverse talpyklą. LiDA saugomi svarbiausių mokslinių tarptautinių tyrimų vykdomų Europoje – Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių studijos, Europos rinkimų studijos ir Tarptautinės socialinio tyrimo programos – duomenys. LiDA taip pat kaupiami svarbių nacionalinių apklausų tyrimų bei Baltijos šalių istorinės statistikos duomenys. KTU DAtA centre veikia Apklausų laboratorija, Social Media Lab bei Metodų mokykla. Kartu su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendinamas Europos socialinis tyrimas (angl. European Social Survey, ESS-ERIC), Tarptautinė socialinio tyrimo programa (angl. International Social Survey Programme, ISSP).

Duomenų analizės ir archyvavimo centro vadovė – prof. dr. Audronė Telešienė.

Nuoroda:

https://data.ktu.edu/

Mokslinė veikla vykdoma mokslo grupėje „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“.

Mokslo grupės pagrindinė tyrėja –  dr. Aistė Balžekienė.

Nuoroda:

https://ktu.edu/mokslas/mokslas-padaliniuose/mg-pilietine-visuomene-ir-darnus-vystymasis/