Kvietimas į VI-ąją nacionalinę jaunųjų sociologų ir antropologų konferenciją „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“ ir mokslinį – praktinį seminarą „Sociologija, miestas ir tvarus bendruomenės dalyvavimas“

Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedra ir Lietuvos sociologų draugija kviečia

į VI-ąją nacionalinę jaunųjų sociologų ir antropologų konferenciją „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“, kuri vyks 2020 m. kovo 5 d. VDU Socialinių mokslų fakultete (Jonavos g. 66, Kaune) ir kovo 4 d. vyksiantį mokslinį – praktinį seminarą, skirtą miestų ir vietos bendruomenių problemoms aptarti.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti sociologijos, antropologijos ir giminingų disciplinų, tokių kaip socialinė politika, politikos mokslai, komunikacija, socialinė psichologija ir kt., kuriose taikomi socialinių tyrimų metodai, bakalauro vyresniųjų kursų, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai.

Seminare kviečiami dalyvauti tyrėjai, dėstytojai, studentai ir vietos bendruomenės. Seminaras bus skirtas šiuolaikinio miesto įtampų, tvarumo ir vietos bendruomenių įsitraukimo sprendžiant aktualias problemas tyrimams ir praktiniams pavyzdžiams

aptarti. Seminaro dalyviai turės galimybę diskutuoti, keistis idėjomis ir dalintis savo mokslinių tyrimų apie miestus ir bendruomenes teorinėmis įžvalgomis ir metodologine patirtimi. Studentams šis seminaras leis praplėsti žinias apie šiuolaikinio miesto problematiką ir socialinių tyrimų praktinį pritaikomumą. Vietos bendruomenės galės pasidalinti savo patirtimi bei įžvalgomis įsitraukiant į aktualių miesto problemų sprendimą. Tikimasi, kad seminaras taps viena iš platformų stiprinant akademikų ir vietos bendruomenių partnerystę.

Konferencijos ir seminaro pagrindinis pranešėjas – sociologijos profesorius Paulas Drausas iš Mičigano-Dearborno universiteto (JAV). Paulas Drausas yra sociologas ir etnografas, dirbantis Bihevioristinių mokslų departamente Mičigano-Dearborno universitete (JAV). P. Drauso mokslinių interesų sritys apima kaimynystės, kraštovaizdžio kaitos ir pažeidžiamų gyventojų grupių analizę poindustriniame mieste.

Pranešimų temas ir santraukas (iki 200 žodžių) konferencijai kviečiame teikti el. paštu sk@vdu.lt iki 2020 m. vasario 10 d. Pranešimai gali būti tiek teoriniai, tiek teoriniai ir empiriniai. Pranešimų forma – žodiniai arba stendiniai. Registracij

a į konferenciją ir seminarą bus paskelbta netrukus.

Konferencijos ir seminaro kalbos – lietuvių ir anglų. Dalyvavimas konferencijoje ir seminare – nemokamas.

Konferenciją ir seminarą remia Baltijos – Amerikos Laisvės fondas.

Fotografijos iš Mičigano-Dearborno universiteto bei visitkaunas.lt interneto svetainių.