Įvykusios konferencijos

I LSD konferencija
„Pasiekimai ir vizijos. Dvidešimt metų sociologijos studijoms Lietuvoje“

2009 m. lapkričio 28 d.
Vilniaus universitetas

II LSD konferencija
„Ar gali sociologija pakeisti Lietuvos visuomenę?“

2010 m. lapkričio 26 d.
Vytauto Didžiojo universitetas

III LSD konferencija
„Proveržio beieškant“

2011 m. lapkričio 25 d.
Mykolo Romerio universitetas
http://lsdkonferencija.mruni.eu/

IV LSD konferencija
„Nelygybių Lietuva“

2012 m. lapkričio 30 d.
Lietuvos socialinių tyrimų centras

V LSD konferencija
„Sociologinė vaizduotė ir jos politika“

2013 m. spalio 11–12 d.
Klaipėdos universitetas
https://lsdkonferencija2013.wordpress.com/tezes/

VI LSD konferencija
„Sociologinės erdvės ir laiko formos“

2014 m. lapkričio 14 d.
Vilniaus universitetas
https://sociologai.lt/wp-content/uploads/2014/11/PROGRAMA_1-MS.pdf

VII LSD konferencija
„Rizika ir netikrumas pokyčių visuomenėse“

2015 m. lapkričio 13 d.
Kauno technologijos universitetas
https://ktu.edu/uploads/files/Konferencijos_abstraktu%20knyga.pdf

VIII LSD konferencija
„Skirtys ir jungtys lokalumo – globalumo sandūroje“

2016 m. lapkričio 18 d.
Mykolo Romerio universitetas
http://lsd2016.mruni.eu

IX LSD konferencija
„(Ne)lygybės, galia ir socialinis teisingumas šiuolaikinėje visuomenėje“

2017 m. lapkričio 17 d.
Vytauto Didžiojo universitetas
http://sociology.lt/wp-content/uploads/2017/11/LSD-2017-konferencijos-santraukos.pdf

X LSD konferencija
„Sociologinio žinojimo autoritetas: poveikis, vertės kūrimas ir kvestionavimas“

2018 m. spalio 12–13 d.
Klaipėdos universitetas
https://lsdkonferencija2018.files.wordpress.com/2018/10/x-lsd-konferencija-tezes.pdf

XI LSD konferencija
„Sociologija be ribų: Anapus žmogiškumo“

2019 m. lapkričio 22 d.
Vilniaus universitetas
https://lsdkonferencija2019.home.blog/

Prof. Michael Burawoy plenarinis pranešimas: Challenges and Prospects”, 2019-11-22
https://www.youtube.com/watch?v=isqejr_QsJU

XII LSD konferencija
„Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“

2020 m. lapkričio 27 d.
Lietuvos socialinių tyrimų centras
https://www.lstc.lt/konferencija/