Įvykusios konferencijos


I LSD konferencija
„Pasiekimai ir vizijos. Dvidešimt metų sociologijos studijoms Lietuvoje”

2009 m. lapkričio 28 d.
Vilniaus universitetas

II LSD konferencija
„Ar gali sociologija pakeisti Lietuvos visuomenę?”

2010 m. lapkričio 26 d.
Vytauto Didžiojo universitetas

III LSD konferencija
„Proveržio beieškant”

2011 m. lapkričio 25 d.
Mykolo Romerio universitetas

IV LSD konferencija
„Nelygybių Lietuva”

2012 m. lapkričio 30 d.
Lietuvos socialinių tyrimų centras

V LSD konferencija
„Sociologinė vaizduotė ir jos politika”

2013 m. spalio 11–12 d.
Klaipėdos universitetas

VI LSD konferencija
„Sociologinės erdvės ir laiko formos”

2014 m. lapkričio 14 d.
Vilniaus universitetas

VII LSD konferencija
„Rizika ir netikrumas pokyčių visuomenėse”

2015 m. lapkričio 13 d.
Kauno technologijos universitetas

VIII LSD konferencija
„Skirtys ir jungtys lokalumo – globalumo sandūroje”

2016 m. lapkričio 18 d.
Mykolo Romerio universitetas

IX LSD konferencija
„(Ne)lygybės, galia ir socialinis teisingumas šiuolaikinėje visuomenėje”

2017 m. lapkričio 17 d.
Vytauto Didžiojo universitetas

Lietuvos sociologų draugijos (LSD) prezidentės Dr. Mildos Ališauskienės pokalbis su Tarptautinės sociologų asociacijos (ISA) prezidente Prof. Margaret Abraham.

X LSD konferencija
„Sociologinio žinojimo autoritetas: poveikis, vertės kūrimas ir kvestionavimas”

2018 m. spalio 12–13 d.
Klaipėdos universitetas

XI LSD konferencija
„Sociologija be ribų: Anapus žmogiškumo”

2019 m. lapkričio 22 d.
Vilniaus universitetas

Prof. Michael Burawoy plenarinis pranešimas: Challenges and Prospects”, 2019-11-22

XII LSD konferencija
„Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“

2020 m. lapkričio 27 d.

Lietuvos socialinių tyrimų centras

XIII LSD konferencija
„Visuomenė, regionai, transformacijos: ar turime scenarijus ateičiai“?

2022 m. sausio 14 d.

Vytauto Didžiojo universitetas


XIV LSD konferencija
Universitetai, sociologija ir pilietinė visuomenė krizių akivaizdoje

2022 m. gruodžio 2 d.

Kauno technologijos universitetas


XV LSD konferencija
Universitetai, sociologija ir pilietinė visuomenė krizių akivaizdoje

2023 m. spalio 6-7 d. 

Klaipėdos universitetas