Istorija

Lietuvos sociologų draugija

Pagrindinis draugijos tikslas – profesionaliai ir atsakingai plėtoti ir stiprinti sociologijos mokslą,
studijas ir taikomuosius tyrimus, orientuotus į šiuolaikinės visuomenės reikmes.