Lietuvos sociologų draugijos pranešimas

Lietuvos sociologų draugija kviečia siūlyti kandidatūras į naująją 2024-2026 metų kadencijos valdybą ir draugijos prezidento poziciją. Siūlymus su trumpu kandidato/-ės prisistatymu ir veiklos valdyboje nuostatomis kviečiame siųsti draugijos el. paštu sociologijalt@gmail.com iki 2023 m. rugsėjo 25 d.

Sveikiname!

Sveikiname žurnalistę Ramutę Šulčienę, Lietuvos sociologų draugijos apdovanojimo už sociologijos mokslo žinių viešinimą žiniasklaidoje 2022 laureatę!

Sveikiname!

Sveikiname sociologą dr. Vladimirą Gaidį, Lietuvos sociologų draugijos ir Lietuvos HSM duomenų archyvo LiDA Prof. Juozo Leonavičiaus vardo apdovanojimo už indėlį į Lietuvos mokslo duomenynų vystymą 2022 laureatą!