Periodicals

Žurnalas „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ pradėtas leisti 1997 metais. Leidžiamas bendradarbiaujant Vilniaus universiteto Sociologijos katedraiKlaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centrui ir Lietuvos sociologų draugijai.

Vyriausiasis redaktorius – Dr. Liutauras Kraniauskas.

Žurnalo tematika: Sociologija. Mintis ir veiksmas – akademinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčius, socialinės teorijos raidą bei besikeičiančios sociologijos savivoką. Nors dominuojanti žurnalo tema yra socialinė teorija ir metodologinės socialinio pažinimo prielaidos, žurnalui nesvetima politinės sociologijos, lyčių studijos, nacionalizmo, meno sociologijos, socialinės stratifikacijos, kriminologijos ir socialinio identiteto problematika. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik sociologiniai tyrinėjimai, bet ir socialinės psichologijos, filosofijos, istorijos, politikos mokslų bei antropologijos studijos, o neseniai pasirodžiusios originalios sociologinės knygos bei jų vertimai susilaukia išsamių ir kritinių apžvalgų. Apie 15% žurnalo tekstų yra parašyti užsienio autorių anglų kalba.

Publikavimo dažnumas: Per metus išleidžiami du žurnalo tomai.

Kalbos: Žurnale publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai: Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Žurnalas „Sociologija. Mintis ir veiksmas“  įtrauktas į šias duomenų bazes:

BASECNKICOREDimensionsDOAJEBSCOGoogle Scholar (h5-index 4; h5-median 4), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), Journal Scholar MetricsJournalTOCsLituanistikaMicrosoft AcademicROADScienceGateScienceOpenScilitUlrich’s Periodicals Directory

Žurnalas yra Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations) narys. Ši iniciatyva yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, siekiant sukurti naują ir geresnę metriką.

Žurnalas yra Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.

Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Rėmėjai. 2019–2022 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).

Nuoroda: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas

Kontaktai:

Vyriausiasis redaktorius
Dr. Liutauras Kraniauskas
El. paštas: liutauras.kraniauskas@gmail.com

Žurnalas „Filosofija. Sociologija“ leidžiamas nuo 1990 m. Per metus išleidžiami 2 žurnalo numeriai, skirti filosofijai ir 2 žurnalo numeriai, skirti sociologijai. Žurnalą leidžia Lietuvos mokslų akademija.

Redakcinės komisijos pirmininkas – habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis.

Publikavimo dažnumas: 1990-1995 m. – 3 kartus per metus, nuo 1995 m. – 4 kartus per metus.

Kalbos: Žurnale publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Žurnalas „Filosofija. Sociologija“ įtrauktas į šias tarptautines duomenų bazes:

Clarivate Analytics (Web of Science), https://clarivate.com/

IPSA (International Political Science Abstracts), https://www.ipsa.org/publications/abstracts

Scopus EBSCO (SocINDEX with Full Text (peer-reviewed), https://www.epnet.com/titleLists/si-complete.htm

Portalas Vidurio ir Rytų Europai – CEEOL (Central and Eastern European Online Library, https://www.ceeol.com

Sociological Abstracts, https://www.csa.com

The Philosopher’s Index, https://www.philinfo.org

Cituojamumo rodiklis 0,754; 5-erių metų 0,451.

Nuoroda: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija

Kontaktai:

Redakcinės kolegijos atsakingoji sekretorė (Sociologijai)
Dr. Sarmitė Mikulionienė
Lietuvos socialinių mokslų centras Goštauto g. 9, 01108 Vilnius
Tel. +370 5 211 3774
El. paštas filosofija.sociologija@lstc.lt

Periodinis leidinys „Lietuvos socialinė raida“ – tai Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto leidžiamas recenzuojamas mokslo leidinys, skirtas aktualiausių socialinių procesų Lietuvoje analizei ir vertinimui.

Leidžiamas nuo 2012 m. Per metus išleidžiamas vienas numeris.

Nuoroda: https://www.lstc.lt/leidiniai/