(Lietuvių) Ištekliai

Gaidys, V.  2009. ” Visuomenės nuomonės tyrimai besikeičiančioje visuomenėje”,   Filosofija. Sociologija.  20 (2): 114–121.

Kraniauskas, Liutauras. 2000. „Lietuvos Sociologijos Istorijos bruožai (I)“. Sociologija. Mintis ir Veiksmas 3-4: 105-21.

Kraniauskas, Liutauras. 2001. “Lietuvos sociologijos bruožai (II)”, Sociologija. Mintis ir veiksmas 8 (3–4): 5-23.

Leonavičius, Vylius. 2002. „Sociologijos diskursas ir sociologijos studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose“, Filosofija. Sociologija 1: 24–29.

Leonavičius, Vylius. 2016. Sociologijos mokslas Lietuvoje. Visuotinė Lietuvių enciklopedija.

Matulionis, Arvydas V. 2003. „Socialiniai tyrimai Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos“, Filosofija. Sociologija. 2: 4-8.

Matulionis, Arvydas V.  2011. “Lietuvos sociologijos centrų formavimasis ir raida”, Šiuolaikinis mokslas visuomenei : Lietuvos mokslo sektorių apžvalgos. T. 2. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, p. 1-40.

Valantiejus, Algimantas. 1995. „Sociologija kaip intelektualinis projektas“, Metmenys 69: 80–109. Perspausdinta žurnale Sociologija. Mintis ir veiksmas 2016/2 (39): 117-137.

Vosyliūtė, Anelė. 2002. “Sociology – Lithuania”, i M. Kaase, V. Sparschuh, A. Wenninger (Eds.), Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe: Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001). Berlin: Informationszentrum Sozialwissenschaften, 467-483.  

Česnuitytė,  V.  2007.  „Sociologo  įvaizdis  Lietuvos  visuomenėje:  specialistų  poreikis  ir  pasiūla“, Socialinis darbas, 6 (2): 95-105.  

Daujotytė, V. 1997. „Žvilgsnis į sociologiją iš šalies arba žvilgsnis į bendrą erdvę“, Sociologija. Mintis ir veiksmas., 1: 26–31. 

Gaidys,  V.; Tureikytė,  D. 1997. „Visuomenės  nuomonės  tyrimai“, Sociologija.  Mintis  ir  veiksmas., 1: 115–124. 

Genzelis, B. 1999. “Petras Leonas ir sociologijos mokslų užuomazgos Lietuvoje”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 5(3): 89-95.

Kraniauskas,  L.  2002. „Diskurso sąvoka sociologiniame-istoriniame akademinės disciplinos tyrime (metodologinės pastabos)“, Problemos, 61: 70-82.

Lakačiauskaitė, S. 2012. „Lietuvos filosofija ir sociologija: problemos, įžvalgos, perspektyvos“,  Filosofija. Sociologija. 23 (1): 77–83. 

Matulionis, A. V. 2003. „Socialiniai tyrimai Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos“, Filosofija. Sociologija. 2: 4-8. 

Pruskus,  V.  2009.  „Sociologija  sovietmečio  Lietuvoje:  valdžios  požiūrio  kaitos  aplinkybės  ir  siekiai (1960-1989)“, Mokslo ir technikos raida., 1(1): 60–73.

Stražinskaitė, D. (2011). „Jurgis Matulaitis ir lietuvių sociologija carinės Rusijos imperijoje“,  Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, 81(1), 36-44.