Vyko konferencija „Rizika ir netikrumas pokyčių visuomenėse“

posted in: Būsimos, Konferencijos | 0

Lietuvos sociologų draugija ir Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas kviečia dalyvauti konferencijoje „Rizika ir netikrumas pokyčių visuomenėse“

Kasmetinėje nacionalinėje Lietuvos sociologų konferencijoje kviečiame akademinę bendruomenę pasidalinti naujausių teorinių bei empirinių tyrimų rezultatais, diskutuoti rūpimais moksliniais klausimais ir susitikti su kolegomis iš įvairių studijų ir mokslo institucijų.

Netikrumas tampa šiuolaikinio žmogaus nuolatine būsena, kurią veikia patiriamos įvairialypės rizikos. Kaip netikrumo būsenos, susijusios su ekologinėmis, socialinėmis, ekonominėmis, politinėmis ar kitomis rizikomis formuoja šiuolaikinio žmogaus tapatumą? Kokie rizikos ir netikrumo diskursai vyrauja žiniasklaidoje ir kaip jie yra konstruojami? Kaip įvairios rizikos yra suvokiamos, komunikuojamos ir valdomos?

Kviečiame diskutuoti ir teikti pranešimus šiose tematikose:

Vertybių kaita netikrumo sąlygomis
Socialinės rizikos
Ekologinių ir technologinių rizikų socialinis poveikis
Politinių sistemų neapibrėžtumai šiuolaikinėse visuomenėse
Rizikos ir netikrumo diskursai žiniasklaidoje
Rizikos komunikavimas ir valdymas
Sociologinių tyrimų metodologijos klausimai
Taip pat kviečiame teikti pranešimus ir kitomis, aktualiomis temomis atviroje tematikoje.
Konferencija taip pat bus prasmingas pagarbos ženklas šiemet išėjusiam iškiliam sociologui Ulrich Beck (1944-2015), kuris teigė, kad rizika yra viena iš esminių savybių, apibrėžianti šiuolaikines visuomenes.

Konferencijos plenarinį pranešimą skaitys prof. Jens O. Zinn, Melburno universitetas (Australija), Tarptautinės sociologų asociacijos tyrimų grupės „Rizikos ir netikrumo sociologija“ įkūrėjas, daugelio knygų ir straipsnių apie rizikos sociologiją autorius.

Pranešimų santraukas (apie 200 žodžių) prašome teikti iki spalio 10 d. internetiniame puslapyje http://ktu.edu/shmmf/rizika. Pranešimų santrauka galima teikti ir pranešimus skaityti lietuvių arba anglų kalba.

Konferencijos dalyvio mokestis: dirbantiems – 15 EUR, mokslininkams emeritams ir studentams – 10 EUR, mokamas registracijos į konferenciją metu. Šis mokestis taip pat yra metinės narystės Lietuvos Sociologų Draugijoje mokestis.

Jei turite klausimų, rašykite el. paštu: sociologijoskonferencija2015@gmail.com