SOCIOLOGIJA. MINTIS IR VEIKSMAS

Sociologija. Mintis ir veiksmas – akademinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčius, socialinės teorijos raidą bei besikeičiančios sociologijos savivoką. Nors dominuojanti žurnalo tema yra socialinė teorija ir metodologinės socialinio pažinimo prielaidos, žurnalui nesvetima politinės sociologijos, lyčių studijos, nacionalizmo, meno sociologijos, socialinės stratifikacijos, kriminologijos ir socialinio identiteto problematika. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik sociologiniai tyrinėjimai, bet ir socialinės psichologijos, filosofijos, istorijos, politikos mokslų bei antropologijos studijos, o neseniai pasirodžiusios originalios sociologinės knygos bei jų vertimai susilaukia išsamių ir kritinių apžvalgų.

sociologija_mintis_ir_veiksmas

Sociologija. Mintis ir veiksmas pradėtas leisti 1997 metais. Straipsniai yra recenzuojami bei publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Apie 15% žurnalo tekstų yra parašyti užsienio autorių anglų kalba. Žurnalas pasirodo du kartus metuose – liepos ir gruodžio mėnesiais. Naujausio numerio tekstai prieinami arba šiame tinklalapyje, arba žurnalą indeksuojančiose duomenų bazėse.

Žurnalą Sociologija. Mintis ir veiksmas leidžia dvi akademinės institucijos:

Internetinė nuoroda: http://www.ku.lt/sociologija/

 

FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA

Žurnalo Filosofija. Sociologija  uždavinys – filosofinės bei sociologinės minties plėtra Lietuvoje atsižvelgiant į filosofijos bei sociologijos tendencijas Vakaruose. Filosofija. Sociologija – periodinis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1990 metų 4 kartus per metus (iki 1995 m. išeidavo 3 kartus per metus).

Siekiama telkti Lietuvos visuomenės tyrėjus teorinių metodologinių, socialinės stratifikacijos, socialinės gerovės bei demografinių tyrimų rezultatų poveikio Lietuvos socialinių mokslų plėtrai, Lietuvos ūkio ir socialinės raidos strateginių tikslų įgyvendinimui, visuomenės pažangai bei trumpalaikių, konkretaus periodo socialinės, ekonominės ir demografinės raidos iššūkių įveikimui sudarant ir leidžiant žurnalo „Filosofija. Sociologija“ sociologinius numerius (sudarytoja ir atsakinga sekretorė – M. Taljūnaitė).

filosofijs_sociologija

Siekiama rengti ir išleisti žurnalo „Filosofija. Sociologija“ filosofinius teminius numerius, skirtus plėtoti Lietuvos filosofinę mintį (sudarytojas ir atsakingas sekretorius – T. Kačerauskas). Uždaviniai: sutelkti filosofinės lituanistikos tyrėjus ir pristatyti bei populiarinti Lietuvos filosofinę mintį užsienyje.

Internetinė nuoroda: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2011/4/

 

KULTŪRA IR VISUOMENĖ

Socialinių tyrimų žurnalas – referuojamas socialinių tyrimų žurnalas, pradėtas leisti 2009 m. Vytauto Didžiojo universitete. Žurnale apžvelgiami tarpdiscipliniai empiriniai ir teoriniai socialiniai tyrimai. Čia spausdinami įvairių akademinių disciplinų, tarp jų sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, lyčių ir komunikacijos studijų straipsniai. Naudojantis skirtingomis metodologijomis, „Kultūroje ir visuomenėje“ analizuojamos temos, susijusios su tapatybių politika, globalizacija, socialine gerove, multikultūralizmu. Žurnale spausdinami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis. Žurnalas išeina du kartus per metus.

kultura_ir_visuomene

Internetinė nuoroda: http://culturesociety.vdu.lt/