Devintojoje nacionalinėje konferencijoje Lietuvos sociologai aptars nelygybes, galią ir teisingumą šiuolaikinėje visuomenėje

vdu

LSD_logo

 

„(Ne)lygybės, galia ir socialinis teisingumas šiuolaikinėje visuomenėje“

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017 m. lapkričio 17 d. 

 

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos sociologų draugija kviečia teikti pranešimų tezes 9-ajai Nacionalinei Lietuvos sociologų konferencijai. Konferencijoje siūloma analizuoti šias temas:

   • globalios nelygybės formos
   • struktūrinė ir institucinė nelygybė
   • galios ir kapitalizmo teorijos
   • galios santykių tyrimai
   • politika ir posocialistinė valstybė
   • gerovės valstybė ir socialinė atskirtis
   • neoliberalizmas ir prekaritetas
   • institucinė prievarta
   • nelygybės mieste
   • religinė diskriminacija
   • žmogaus teisės ir alternatyvūs teisingumo modeliai
   • socialinis aktyvizmas ir socialinio teisingumo judėjimai.

Mokslininkai ir studentai kviečiami teikti pranešimus ir kitomis susijusiomis temomis.

 

250-300 žodžių pranešimų tezės ir biografinė pranešėjo/-ų informacija (vardas, pavardė, pareigos, institucija, kontaktinė informacija) turi būti siunčiamos iki 2017 m. rugsėjo 11 d. paštu: sociologijalt@gmail.com

Pranešimų tezėse būtina papildomai nurodyti pageidaujamą pranešimo formą (žodinis pranešimas / stendinis pranešimas).

 

SVARBIOS DATOS:

Pranešimų tezių pateikimas: iki 2017 m. rugsėjo 11 d.

Informavimas apie tezių priėmimą: 2017 m.spalio 1 d.

Išankstinė dalyvių registracija: iki 2017 m. spalio 10 d.

Konferencijos programos paskelbimas: 2017 m. spalio 15 d.

 

Konferencijos dalyvio mokestis: 15 eurų; doktorantams, studentams, emeritams – 10 eurų. Dalyvio mokestį moka kiekvienas, ketinantis dalyvauti konferencijoje, nepriklausomai nuo pranešimo/-ų bendraautorystės.

 

Annual Conference of the Lithuanian Sociological Association
“(In)equalities, Power and Social Justice in Contemporary Society”

Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania
Friday, November 17, 2017

 

The Lithuanian Sociological Association invites proposals for its upcoming annual conference “Inequalities, Power and Social Justice in Contemporary Society.” To encourage new directions in critical social research from a broad range of approaches, we are seeking proposals on a wide range of topics including:

   • global inequalities
   • structural and institutional inequality
   • theories of power and capitalism
   • study of power relations
   • politics and the postsocialist state
   • the welfare state and social exclusion
   • neoliberalism and precarity
   • institutional violence
   • urban inequalities
   • religious discrimination
   • human rights and alternative models of justice
   • social activism and social justice movements.

 

Other topics related to the conference theme are also encouraged.

Conference submissions must be received no later than September 11, 2017. Please send your 250-300-word abstract and 100-word personal bio to email: sociologijalt@gmail.com

Conference Registration Fees: Permanent/full-time faculty 15EUR, graduate students and emeritus faculty: 10 EUR.