Draugijos nariu gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, pripažįstantys Draugijos įstatus.

Draugijos nariai gauna informaciją apie Draugijos ir kitus nacionalinės ir tarptautinės sociologų bendruomenės renginius.

Draugijos nariai moka kasmetinį nustatyto dydžio nario mokestį.

Norintieji tapti Draugijos nariais gali registruotis sociologijalt@gmail.com. Prašome nurodyti savo vardą, pavardę, mokslinį ir pedagoginį laipsnį, darbovietę, adresą ir interesų sritis (5-10 žodžių).

Šiuo metu draugija vienija 75 Lietuvos sociologus.