Vilniaus universiteto Sociologijos katedra įkurta 1989 metais. Katedros veikla didele dalimi buvo apspręsta katedros susikūrimo aplinkybių ir buvo formuojama veikiant dviem veiksniams. Pirma, stiprus polinkis į socialinę teoriją, socialinių  mokslų metodologiją ir filosofiją, sociologijos teorijas paveldėtas iš socialine teorija besidomėjusių VU filosofų. Antra, empirinė sociologija kurta ant sociologijos laboratorijos pamatų, VU veikusios nuo 1973 metų.

 

Sociologijos studijų programos: sociologija (bakalauras), sociologija (magistras), sociologija ir kriminologija (magistras). Taipogi yra galimybė toliau tęsti sociologijos studijas bei tyrinėjimus doktorantūros studijų pakopoje.

 

Mokslinių tyrimų kryptys: istorijos ir socialinių mokslų filosofija, sociologijos istorija, šiuolaikinės sociologijos teorijos,  lyginamoji istorinė sociologija, empirinių tyrimų metodologija, kriminologija, švietimo sociologija, kaimo sociologija, politikos sociologija, šeimos sociologija, lyčių sociologija.

 

Nuoroda: http://www.fsf.vu.lt/struktura/katedros/sociologijos-katedra

 

Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedra įkurta 1989 metais. Formavosi kartu su VDU atkūrimu, daug perėmė iš aktyviai šiame procese dalyvavusios Lietuvos išeivijos profesūros. Iki šiol katedra labai orientuota į aktyvų mokslinių tarptautinių ir nacionalinių ryšių palaikymą. Artimai bičiuliaujasi su socialine antropologija bei socialine politika.

 

Sociologijos studijų programos: sociologija ir antropologija (bakalauras), socialinė politika (bakalauras), taikomoji sociologija (magistras), socialinė antropologija (magistras), socialinė demografija (magistras). Vykdomos sociologijos doktorantūros studijos kartu su Kauno technologijos universitetu bei Lietuvos socialinių tyrimų centru.

 

Mokslinių tyrimų kryptys: aplinkosaugos, vartojimo ir sveikatos sociologija; šeimos, lyčių bei seksualumo sociologija; politikos sociologija, teisės sociologija, religijos sociologija, socialinis, kultūrinis ir tautinis tapatumas, migracijos sociologija.

 

Nuoroda: http://sociologija.vdu.lt