Vilniaus universiteto Sociologijos katedra įkurta 1989 metais. Katedros veikla didele dalimi buvo apspręsta katedros susikūrimo aplinkybių ir buvo formuojama veikiant dviem veiksniams. Pirma, stiprus polinkis į socialinę teoriją, socialinių  mokslų metodologiją ir filosofiją, sociologijos teorijas paveldėtas iš socialine teorija besidomėjusių VU filosofų. Antra, empirinė sociologija kurta ant sociologijos laboratorijos pamatų, VU veikusios nuo 1973 metų.

 

Sociologijos studijų programos: sociologija (bakalauras), sociologija (magistras), sociologija ir kriminologija (magistras). Taipogi yra galimybė toliau tęsti sociologijos studijas bei tyrinėjimus doktorantūros studijų pakopoje.

 

Mokslinių tyrimų kryptys: istorijos ir socialinių mokslų filosofija, sociologijos istorija, šiuolaikinės sociologijos teorijos,  lyginamoji istorinė sociologija, empirinių tyrimų metodologija, kriminologija, švietimo sociologija, kaimo sociologija, politikos sociologija, šeimos sociologija, lyčių sociologija.

 

Nuoroda: http://www.fsf.vu.lt/struktura/katedros/sociologijos-katedra

 

Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedra įkurta 1989 metais. Formavosi kartu su VDU atkūrimu, daug perėmė iš aktyviai šiame procese dalyvavusios Lietuvos išeivijos profesūros. Iki šiol katedra labai orientuota į aktyvų mokslinių tarptautinių ir nacionalinių ryšių palaikymą. Artimai bičiuliaujasi su socialine antropologija bei socialine politika.

 

Sociologijos studijų programos: sociologija ir antropologija (bakalauras), socialinė politika (bakalauras), taikomoji sociologija (magistras), socialinė antropologija (magistras), socialinė demografija (magistras). Vykdomos sociologijos doktorantūros studijos kartu su Kauno technologijos universitetu bei Lietuvos socialinių tyrimų centru.

 

Mokslinių tyrimų kryptys: aplinkosaugos, vartojimo ir sveikatos sociologija; šeimos, lyčių bei seksualumo sociologija; politikos sociologija, teisės sociologija, religijos sociologija, socialinis, kultūrinis ir tautinis tapatumas, migracijos sociologija.

 

Nuoroda: http://sociologija.vdu.lt

 

Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos institutas

Sociologijos instituto veiklos ištakos siekia 1977 m. kuomet tuometiniame Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute buvo įkurtas sociologijos padalinys. 1990 m. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas buvo performuotas į Lietuvos filosofijos ir sociologijos mokslinių tyrimų centrą, o 2002 m. pastarasis buvo performuotas į Socialinių tyrimų institutą, kuriame veikė trys sociologijos skyriai. Nuo 2010 m. Sociologijos institutas veikia dabartiniu pavadinimu kaip Lietuvos socialinių tyrimų centro padalinys. Sociologijos instituto dabar vykdoma akademinė veikla yra tiesioginė mūsų akademinio personalo ilgalaikių mokslinių tyrimų tradicijų tąsa bei glaudaus bendradarbiavimo su šalies aukštosiomis mokyklomis rezultatas. Mes vertiname ir skatiname metodologinę, socialinę ir kultūrinę įvairovę.

Mokslinių tyrimų kryptys: politinė sociologija, miesto ir kaimo sociologija, lyčių sociologija, socialinės stratifikacijos ir profesijų sociologija, turizmo sociologija, darbo sociologija, amžiaus tarpsnių ir senėjimo sociologija, socialinių transformacijų sociologija.

Sociologijos studijų programos: Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos socialinių tyrimų centru ir Kauno technologijos universitetu Sociologijos mokslo krypties doktorantūra. Sociologijos institutas dalyvauja šalies sociologijos bakalauro ir magistro studentų rengime: daugelis mūsų mokslininkų jiems dėsto, o įvairių universitetų sociologijos studentai priimami instituto bazėje atlikti praktiką.

Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto tinklalapis

 

 

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institute vykdomos bakalauro ir magistro studijų programos, suteikiančios sociologo kvalifikacinį laipsnį.

Sociologijos studijų programos:

Bakalauro studijų programa  Sociologija (lietuvių k.; nuolatinė / ištęstinė studijų forma; 210 kreditų).

Magistrantūros studijų programos: Gerovės sociologija – tarptautinį pripažinimą pelniusi magistro studijų programa (lietuvių / anglų k.; nuolatinė / ištęstinė studijų forma; 90 kreditų); Lyginamoji socialinė politika ir gerovė – pirmoji šalyje jungtinė (kartu su Linco Johano Keplerio ir Tamperės universitetais) magistro studijų programa (anglų k., nuolatinė studijų forma; 120 kreditų; studijų programos svetainė: http://cosopo.mruni.eu).

Mokslinių tyrimų kryptys: Mykolo Romerio universitete sociologiniai tyrimai atliekami Sociologinių tyrimų laboratorijoje, kuri įsteigta 2015 m. Jos prioritetinės veiklos kryptys yra: vėlyvosios modernybės visuomenė ir kaita, kapitalai ir identitetai, gyventojų ir demografinės elgsenos tyrimai, socialinė gerovė ir jos politika, sociologinių tyrimų metodologija ir metodai.

Sociologinių tyrimų laboratorija

Edukologijos ir socialinio darbo instituto tinklalapis

Fakulteto puslapis Facebook

 

 

 

Apie:

Kauno technologijos universitete Sociologijos moksliniai tyrimai pradėti vykdyti 1967 m., kai buvo įkurta Sociologijos laboratorija, o nuo 1999 m. iki 2013 m. veikė Sociologijos katedra.  Nuo 2014 m. Sociologijos studijos vykdomos Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, o sociologijos mokslininkai dirba Viešosios politikos ir administravimo institute (VPAI) (http://ktu.edu/lt/socialiniu-humanitariniu-mokslu-ir-menu-fakultetas/viesosios-politikos-ir-administravimo-institutas). Fakultete taip pat veikia Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) (http://www.lidata.eu/), kuriame nemokamai yra prieinami Lietuvos ir užsienio empirinių duomenų ištekliai. Tarp instituto ir archyvo darbuotojų 11 turi Sociologijos daktaro laipsnį.

Studijos:

KTU vykdomos Sociologijos bakalauro (http://stojantiesiems.ktu.edu/study-program/sociologija/), Socialinės politikos magistro (http://stojantiesiems.ktu.edu/study-program/socialine-politika/) bei Sociologijos doktorantūros studijos (konsorciume su VDU ir LSTC).

Mokslas:

Sociologijos tapatybę KTU nusako mokslinės grupės, kuriuose vykdoma mokslinė veikla. VPAI sociologai dirba šiose mokslinėse grupėse: „Aplinka, technologijos ir visuomenė“, „Lygybė ir socialinė gerovė“ ,  „Politikos studijos: partijos, elito ir visuomenės nuostatos ir elgsena“, „Trečiasis sektorius ir socialinės inovacijos“. Taip pat KTU yra stipri socialinių tyrimų metodologijos mokykla, VPAI mokslininkai vykdo Europos socialinį tyrimą (ESS), Tarptautinę socialinio tyrimo programą (ISSP), o LiDA yra tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros CESSDA (Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciumas) narė.