LSTC-SI-i-LSD

posted in: Naujienos | 0

Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos institutas

Sociologijos instituto veiklos ištakos siekia 1977 m. kuomet tuometiniame Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute buvo įkurtas sociologijos padalinys. 1990 m. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas buvo performuotas į Lietuvos filosofijos ir sociologijos mokslinių tyrimų centrą, o 2002 m. pastarasis buvo performuotas į Socialinių tyrimų institutą, kuriame veikė trys sociologijos skyriai. Nuo 2010 m. Sociologijos institutas veikia dabartiniu pavadinimu kaip Lietuvos socialinių tyrimų centro padalinys. Sociologijos instituto dabar vykdoma akademinė veikla yra tiesioginė mūsų akademinio personalo ilgalaikių mokslinių tyrimų tradicijų tąsa bei glaudaus bendradarbiavimo su šalies aukštosiomis mokyklomis rezultatas. Mes vertiname ir skatiname metodologinę, socialinę ir kultūrinę įvairovę.

Mokslinių tyrimų kryptys: politinė sociologija, miesto ir kaimo sociologija, lyčių sociologija, socialinės stratifikacijos ir profesijų sociologija, turizmo sociologija, darbo sociologija, amžiaus tarpsnių ir senėjimo sociologija, socialinių transformacijų sociologija.

Sociologijos studijų programos: Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos socialinių tyrimų centru ir Kauno technologijos universitetu Sociologijos mokslo krypties doktorantūra. Sociologijos institutas dalyvauja šalies sociologijos bakalauro ir magistro studentų rengime: daugelis mūsų mokslininkų jiems dėsto, o įvairių universitetų sociologijos studentai priimami instituto bazėje atlikti praktiką.

Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto tinklalapis

 

 

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institute vykdomos bakalauro ir magistro studijų programos, suteikiančios sociologo kvalifikacinį laipsnį.

Sociologijos studijų programos:

Bakalauro studijų programa  Sociologija (lietuvių k.; nuolatinė / ištęstinė studijų forma; 210 kreditų).

Magistrantūros studijų programos: Gerovės sociologija – tarptautinį pripažinimą pelniusi magistro studijų programa (lietuvių / anglų k.; nuolatinė / ištęstinė studijų forma; 90 kreditų); Lyginamoji socialinė politika ir gerovė – pirmoji šalyje jungtinė (kartu su Linco Johano Keplerio ir Tamperės universitetais) magistro studijų programa (anglų k., nuolatinė studijų forma; 120 kreditų; studijų programos svetainė: http://cosopo.mruni.eu).

Mokslinių tyrimų kryptys: Mykolo Romerio universitete sociologiniai tyrimai atliekami Sociologinių tyrimų laboratorijoje, kuri įsteigta 2015 m. Jos prioritetinės veiklos kryptys yra: vėlyvosios modernybės visuomenė ir kaita, kapitalai ir identitetai, gyventojų ir demografinės elgsenos tyrimai, socialinė gerovė ir jos politika, sociologinių tyrimų metodologija ir metodai.

Sociologinių tyrimų laboratorija

Edukologijos ir socialinio darbo instituto tinklalapis

Fakulteto puslapis Facebook