Lietuvos sociologų draugijos ištakos  siekia 20 a. aštuntą dešimtmetį. Tuometinė draugija aktyviai dalyvavo Pabaltijo sociologų skyriaus veikloje, buvo sudėtinė TSRS sociologų asociacijos narė. Draugija užsiėmė moksline ir  mokslo-populiarinimo veikla. Ji suvaidino reikšmingą vaidmenį telkiant to meto sociologus,  nes sociologijos katedrų aukštojo mokslo įstaigose nebuvo, sociologai buvo išsibarstę po įvairiais mokslo institucijas ir padalinius. Sociologijos skyrius veikė tik Lietuvos filosofijos, sociologijos ir teisės institute, su kuriuo Draugija palaikė tamprius ryšius.  Draugijai skirtingais laikotarpiais vadovavo prof. habil.dr. R. Grigas, prof. habil.dr.A. V.Matulionis. Aktyviai Draugijos veikloje dalyvavo A. Vosyliūtė, J. Leonavičius, R. Tamošiūnienė, G. Matulienė, N. Solovjovas ir kt.

20 a. dešimto dešimtmečio pradžioje Lietuvos sociologų draugija atsiskyrė nuo TSRS Sociologų asociacijos. Draugija buvo performuota, sukurta dabartinės organizacijos struktūra ir teisinė bazė. Draugijos Prezidentais buvo prof. habil.dr. R. Grigas, prof. habil.dr. A. Matulionis. Lietuvos sociologų draugija nuo 1990 m. yra Tarptautinės sociologų asociacijos (ISA) narė, nuo 2009 m. – Europos sociologų asociacijos (ESA) narė.