Lietuvos sociologų draugijos įstatai įvardija Draugijos juridinį statusą, apibrėžia pagrindinius Draugijos veiklos tikslus ir uždavinius, aprašo narystės Draugijoje sąlygas, nustato valdymo mechanizmą, apibrėžia Draugijos lėšų ir turto administravimo pagrindines nuostatas. Draugijos įstatai priimti 1996 m. balandžio 2d.
Įstatų
dokumentas